torsdag 31. mars 2016


    En fin, gylden metallrand stiger i øst hvor solen står opp. Byen begynner å våkne, det lyder allerede en og annen fjern rumling av kjerrer som søker inn i gatene fra landet, store, tunge bondekjerrer, fulle av torvvarer, av høy og slakt og favnved. Og det larmer temmelig meget av disse kjerrer fordi gatene ennu fryser litt om nettene. Det var i slutten av mars. 


Fra innledningen i Ny jord av Knut Hamsun.

2 kommentarer:

Trivsel!