lørdag 5. desember 2015My book is closed 
I read no more 
Watching the fire dance 
On the floor 
I've left my book 
I've left my room 
I heard you singing 
Through the gloom

Fra sangen Golden Hair av Syd Barrett.

2 kommentarer:

Trivsel!