tirsdag 1. mai 2012
E, E. Cummings, fra diktet I carry your heart with me.

1 kommentar:

Trivsel!

SAMLESNING: PIRANESI AV SUSANNA CLARKE